ဗွီဒီယို

Wafer စစ်ဆေးသောအဆို့ရှင်

Trunnion တပ်ဆင်ထား Ball ကိုအဆို့ရှင်

လွှဲစစ်ဆေးရေးအဆို့ရှင်

ဒဏ်ခံဂိတ် Valve

ဘက်စုံသုံး Pump ထိန်းချုပ်ရေးအဆို့ရှင်

high pressure Seal Gate Valve

ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဆို့ရှင်

ဂိတ် Valve

အတုဂိတ် Valve

floating Ball ကိုအဆို့ရှင်

Dashpot Butterfly Check Valve

API Globe Valve

API Gate Valve ကို

Valve လျှော့ချချိန်ညှိဖိအား